Anti-rad

Kurşuna Alternatif Radyasyon Önleyici Kompozit

” Ultraviyole ışığı, iyonize radyasyon veya yaşam tarzı seçenekleri sürekli olarak DNA molekülünü haraplamakta, dizilimini bozmaktadır. ” Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar

ÜRÜNÜMÜZ

Zırh malzemesi olarak yaygın kullanıma sahip kurşun içerikli malzemeler; yüksek maliyetli olmalarının yanında insan ve çevre sağlığına zararlıdır. Dünya’da kurşun kullanımından çıkılması için büyük çaba sarf edilmektedir.

ÖZELLİKLER

Radyasyondan korunmak amacıyla ürettiğimiz Kurşunsuz ürünümüz, düşük maliyetli, yüksek korozyon direnci, polimerlerin kimyasal dayanımı üzerinde, kimyasalın cinsi ve konsantrasyonu, polimerin yapısı, ortamın sıcaklığı, uygulanan gerilme, polimerin yüzey pürüzlülüğü ve morfolojisi etkili olmaktadır. Anti-Rad atomik yapı nedeniyle korozyondan metaller kadar etkilenmez.

ESNEK

Ürünümüzün camsı geçiş sıcaklığı (tg) %60’ın üstündedir. Bu nedenle esnek bir yapıya sahiptir. Rijit ve yüksek esneklik değeri sayesinde kolay şekil alabilen yapıda darbe tokluğu yüksektir.

HAFİF

Kurşuna kıyasla 1/7 oranında hafiftir.

DEVLETLER

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28255/LPA2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/despite-bans-most-countries-still-have-lead-paint

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011L0065-20200501

https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/framework.pdf?ua=1

TAEK RAPORLARIMIZ

TAEK %97 Raporu

TAEK %94 Raporu

TAEK %93 Raporu

TAEK %92 Raporu

Türk Atom Enerji Kurumu testlerinden geçerek başarılı bir sonuç elde eden ve uluslararası patent koruması altına alınan Anti-Rad, insanların maruz kaldıkları çeşitli yapay radyasyon kaynaklarının etkilerini azaltacak ve endüstriyel alanlarında kullanılan kurşun içerikli çözümlerin yerine geçecek kompozit ve ‘’high -tech’’ bir üründür.

Uygulama Alanları

  • Sağlık Sektörlerinde

Radyasyondan korunmaya yönelik ürünlerde

Görüntüleme ve tanı amaçlı X-Işını yayan cihazları kullanan ve nükleer tıp alanında çalışan sağlık sektörü çalışanları

  • Tekstil Sektöründe

Kurşunun toksik etkilerinden yola çıkıldığında, radyasyon koruyucu tekstil ürünlerinin kurşun içermeyecek malzemelerden yapılması şarttır. Geliştirilme süreçleri devam eden kompozit malzemenin kaplama metoduyla kurşunsuz tekstil ürünlerinin geliştirilmesi yapılmaktadır.

  • Güvenlik sektöründe

X-ışını paket kontrol cihazları zırhlamasında

  • Savunma Sanayide  

Kullanılan kimyasal/biyolojik/radyoaktif saldırılarda koruyucu özellikte ürünler ile radar sistemleri.

  • İnşaat Sektöründe

Radyasyon etkilerini azaltmaya yönelik yapı malzemeleri ile sıhhi tesisat malzemeleri imalatlarında kullanılabilir.

  • İlaç sanayi

Kemoterapi ilaçlarının üretildiği zırhlanmış odalar

ÜRETİM

Silisyum Dioksitle  kaplanması

İÇ YAPI

1000 karbon atomundan oluşur

KAYNAK YÖNTEMİ

Ekstrüzyon yöntemi ile kaynak edilebilir.

HOMOJENLİK

Formülizasyonumuzun polimer içinde homojen dağılması ve yayılması uyguladığımız teknikler arasındaki en özel yöntemdír.

Kıyas tablosu

ANTİ-RAD

TOKSİN İÇERMEZ

DÜŞÜK MALİYET

KONTAMİNASYON İÇERMEZ

KOROZYON DİRENCİ YÜKSEK

ESNEK YAPISI KIRILMALAR GÖSTERMEZ

DIŞA BAĞIMLILIK YOK

M2 1,84 KG

KURŞUN PLAKA

NÖROTOKSİN AĞIR METAL İÇERİR

YÜKSEK MALİYET

KONTAMİNASYON YÜKSEKTİR

KOROZYON DİRENCİ ZAYIF

ESNEK YAPISI KIRILMALAR GÖSTERİR

DIŞA BAĞIMLILIK VAR

M2 28 KG

REKABET ANALİZİ

Yapılan araştırmalarda, radyasyona karşı koruma sağlamanın Dünya çapında kurşunla yapıldığı ve UN WHO ve EU gibi kurumların bu konuyu çözmek için çabaladığı görülmüş fakat henüz pazarda etkin bir çözüm bulunamamıştır. Bazı high-tech ürünlerin pazarda olmasına rağmen ya derz ya bant gibi ara ürünlerden oluştuğu ve çok yüksek fiyatlara satıldığı görülmüştür.

Rekabetin hemen hemen olmadığı bu yeni ürünün rekabet avantajları yüzünden Turing Kimya’nın çok hızlı Dünya pazarında önemli bir oyuncu olması beklenmektedir.

Boya Endüstrisinde

uçak sanayi, nükleer santrallerden yayılan radyasyona mukavemet gösterecek kimyasal uygulamalara ihtiyaç vardır. Ürettiğimiz kompozit malzeme ile geliştirdiğimiz kurşunsuz boya, radyasyon ışınlarına karşı koruma özelliğine sahiptir.